Programma Zuid-Hollands Groen 2019-2033

Doel 1-3 Recreatie en groenbeleving

Doel 1-3 Recreatie en groenbeleving

Dit hoofdstuk bevat het programma behorend bij het beleidsdoel 1.3 uit de Begroting 2019 Recreatie en groenbeleving. Als doel hierbij geldt: ‘Groenblauwe structuur versterkt samenhang stad-land en recreatieve gebruiks- en belevingswaarde landschap’. Drie taken zijn onderscheiden: realisatie en ontwikkeling recreatievoorzieningen (1.3.5), beheer recreatievoorzieningen (taak 1.3.6) en innovatie in recreatie en groenbeleving (taak 1.3.7).

Lasten en baten
Lasten € 27.199
Baten € 287
Reserves
Toevoeging aan reserves € 769
Ontrekking aan reserves € 8.622

bedragen × 1.000