Programma Zuid-Hollands Groen 2019-2033

Bijlage 2 Financiële verantwoording in detail

Bijlage 2 Financiële verantwoording in detail

Onderstaande tabel geeft de nadere specificatie van de totale POP3-budgetten in de Begroting van PZH weer. Deze beslaan de doelen 1-2, 1-4 en 1-5. Doel 1-2 valt buiten de scope van het PZG, volledigheidshalve wordt dit echter toch in deze tabel weergegeven.

POP3 Uitvoeringsprogramma

Subsidieparagraaf

Doelen

2018

Cumulatief 2016 t/m 2024

(bedragen x € 1.000)

Fin. bron

Budget

Reali-satie

Ruimte

Budget

Reali-satie

Ruimte

P3 m2.1a Trainingen en demonstraties

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

EU bijdragen algemeen

100

63

37

755

74

681

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

Groene ambities

0

0

0

281

0

281

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

100

63

37

111

74

37

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

0

0

0

60

0

60

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

Bijdragen van derden algemeen

0

0

0

139

0

139

Totaal

200

126

74

1.346

149

1.197

P3 m2.1b Trainingen water internat.

DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

EU bijdragen algemeen

220

200

20

688

200

488

DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

Bijdragen van derden algemeen

100

81

19

100

81

19

Totaal

320

281

39

788

281

507

P3 m2.2b Fys.inv.water internat.

DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

EU bijdragen algemeen

0

0

0

31

0

31

Totaal

0

0

0

31

0

31

P3 m2.3 Fys inv verduurz jonge agr

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

EU bijdragen algemeen

211

0

211

829

0

829

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

Groene ambities

0

0

0

294

0

294

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

211

44

168

334

141

193

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

0

0

0

300

0

300

Totaal

423

44

379

1.757

141

1.616

P3 m2.5a Niet-prod invest biodiversi

DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit

EU bijdragen algemeen

400

125

275

2.708

125

2.583

DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit

Groene ambities

0

0

0

602

0

602

DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

400

125

275

625

125

500

DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit

Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

0

0

0

1.400

0

1.400

Totaal

800

250

550

5.336

250

5.086

P3 m2.5b Niet-prod invest hydro PAS

DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit

EU bijdragen algemeen

0

0

0

182

0

182

DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit

Groene ambities

0

0

0

186

0

186

Totaal

0

0

0

368

0

368

P3 m2.6a Niet-prod inv. Water

DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

Bijdragen van derden algemeen

1.884

621

1.263

7.034

1.008

6.027

DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

EU bijdragen algemeen

2.000

2.813

-813

12.142

3.986

8.156

DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

Provinciale middelen

0

0

0

2

2

0

DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

116

12

105

416

12

405

DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

Groene ambities

0

0

0

260

0

260

DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

0

0

0

1.520

0

1.520

Totaal

4.000

3.446

554

21.374

5.006

16.367

P3 m2.6b Niet-prod inv Water interna

DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

EU bijdragen algemeen

0

0

0

49

0

49

Totaal

0

0

0

49

0

49

P3 m2.7a Samenwerken innovaties

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

EU bijdragen algemeen

400

1.176

-776

3.946

1.264

2.682

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

Groene ambities

0

0

0

1.684

0

1.684

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

400

1.093

-693

1.217

1.181

37

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

0

0

0

997

0

997

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

Bijdragen van derden algemeen

0

41

-41

0

41

-41

Totaal

800

2.309

-1.509

7.843

2.485

5.358

P3 m2.7b Samenwerken innovat water

DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

EU bijdragen algemeen

50

75

-25

50

75

-25

DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

Bijdragen van derden algemeen

50

75

-25

50

75

-25

Totaal

100

150

-50

100

150

-50

P3 m2.8 Europees Innovatie Partnersc

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

EU bijdragen algemeen

0

29

-29

8

29

-21

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

0

29

-29

0

29

-29

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

Groene ambities

0

0

0

8

0

8

Totaal

0

59

-59

16

59

-43

P3 m3 Leader

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

EU bijdragen algemeen

413

200

213

2.339

215

2.124

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

343

130

213

1.321

403

918

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

Groene ambities

0

0

0

995

0

995

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

0

0

0

362

0

362

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

Bijdragen van derden algemeen

0

62

-62

76

79

-2

Totaal

756

392

365

5.094

697

4.397

P3 Uitvoeringskosten

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

Bijdragen van derden algemeen

0

61

-61

200

61

139

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

Provinciale middelen

0

0

0

8

8

0

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

Groene ambities

800

645

155

2.790

645

2.146

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

0

0

0

1.518

968

550

Totaal

800

705

95

4.516

1.681

2.835

P3m2.2aFys inv innovatie agrarisch

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

Groene ambities

0

0

0

324

0

324

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

EU bijdragen algemeen

250

215

35

1.249

549

700

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

250

215

35

584

549

35

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

0

0

0

260

0

260

Totaal

500

431

69

2.418

1.099

1.319

TOTAAL
(excl bijdrage wp)

8.699

8.192

507

51.035

11.998

39.037

Inzet UPG 40

(bedragen x € 1.000)

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie cumulatief

Begroting t/m NJN 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Totaal

Kaderst.,uitv.&mon.KRW-grondwaterlich.&oppervlaktewaterlich.

Actueel waterbeleid en verordeningen

0

0

0

116

300

580

940

0

0

0

1.936

Biodiversiteit: Innovatie en organisatie

POP 3 t.b.v. biodiversiteit

0

0

0

400

225

535

865

0

0

0

2.025

Opstart.progr.gericht op kennis, ontwikkeling en innov.landb

Progr.duurz.innov,kennisontw.&onders

0

443

443

561

25

275

345

0

0

0

1.649

Participeren in innoverende samenwerkingsverbanden

Particip.in inn.samenwerkingsverband

213

1.117

1.329

743

1.984

1.359

0

0

0

0

5.415

Totaal

213

1.559

1.772

1.821

2.534

2.749

2.150

0

0

0

11.025