Programma Zuid-Hollands Groen 2019-2033

Doel 1-4 Natuur en biodiversiteit

Doel 1-4 Natuur en biodiversiteit

Lasten en baten
Lasten € 74.667
Baten € 23.580
Reserves
Toevoeging aan reserves € 105.945
Ontrekking aan reserves € 134.870

bedragen × 1.000