Programma Zuid-Hollands Groen 2019-2033

Op naar het PZG 2020 - 2034

Op naar het PZG 2020 - 2034

Met het verschijnen van het tweede PZG is de planning en control cyclus voor de eerste keer voltooid, in de huidige vorm. De huidige cyclus kent drie producten:

  • Het Kaderbesluit Groen (KBG)
  • Een Programma Zuid-Holland Groen (PZG)
  • De Voortgangsrapportage Groen (VGRG)

Met de in ontwikkeling zijnde Uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe Leefomgeving (UA-RGBL) komt daar een vierde product bij.

De functie van de UA-RGBL is het maken van een integrale beleidsafweging van wat er nodig is om de koers op de ambities uit de visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving vast te houden. In de huidige planning en control cyclus werd deze stap deels voor de VRGB en deels door het KBG ingevuld. Met het introduceren van de Uitvoeringsagenda RGBL wordt de stap binnen de PDCA cyclus voor het Groendomein expliciet gemaakt. De beoogde positie van de UA-RGBL in de planning en control cyclus is weergegeven in de onderstaande afbeelding.

Het toevoegen van de UA-RGBL aan de planning en control cyclus houdt in dat de rol van de VGRG en het KBG explicieter zal worden gesteld. De eerste consequenties hiervan zullen merkbaar zijn in de VGRG die begin 2019 zal worden opgesteld.