Programma Zuid-Hollands Groen 2019-2033

Doel 1-5 Duurzame landbouw

Wat mag dat kosten voor dit product?

Financiële programmering 2019 – 2022

Subsidieregeling vervalt op 31 december 2019.

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2017

Begroting 2018 na VJN

Begroting 2018 na NJN

Raming
2019

Raming 2020

Raming
2021

Raming 2022

Lasten

200

600

410

410

0

0

0

Baten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo baten en lasten

200

600

410

410

0

0

0

Toevoeging aan reserve

183

0

190

190

0

0

0

Onttrekking aan reserve

206

600

600

600

0

0

0

Subtotaal reserves

-22

-600

-410

-410

0

0

0

Resultaat

177

0

0

0

0

0

0

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2017

Begroting 2018 na VJN

Begroting 2018 na NJN

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

PR 1

Groene ambities

183

0

190

190

0

0

0

Totaal toevoeging aan reserve

183

0

190

190

0

0

0

PR 1

Groene ambities

206

600

600

600

0

0

0

Totaal onttrekking aan  reserve

206

600

600

600

0

0

0

Saldo reserves

-22

-600

-410

-410

0

0

0