Programma Zuid-Hollands Groen 2019-2033

Bijlage 4 Financiële overzichten over 15 jaar

Product 1.4.6-4 Overig NNN

Product 1.4.6-4 Overig NNN

Financieel beeld 15 jaar vooruit

Bedragen x € 1.000

Jaarrekening 2017

Begroting 2018 na VJN

Begroting 2018 na NJN

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030

Raming 2031

Raming 2032

Lasten

1.850

3.023

2.251

6.304

6.782

9.011

10.341

7.662

8.742

7.279

7.706

7.279

1.431

1.431

1.431

1.431

1.431

Baten

747

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten

1.102

3.023

2.251

6.304

6.782

9.011

10.341

7.662

8.742

7.279

7.706

7.279

1.431

1.431

1.431

1.431

1.431

Onttrekking uit reserve

440

1.197

439

109.874

5.351

8.670

8.910

10.632

11.712

10.249

10.676

10.249

0

0

0

0

0

Toevoeging in reserve

0

0

0

94.667

1.367

2.456

1.367

5.767

5.767

5.767

5.767

5.767

0

0

0

0

0

Resultaat

662

1.826

1.812

-8.903

2.797

2.797

2.797

2.797

2.797

2.797

2.797

2.797

1.431

1.431

1.431

1.431

1.431