Programma Zuid-Hollands Groen 2019-2033

Bijlage 4 Financiële overzichten over 15 jaar

Product 1.4.8-4 POP 3 t.b.v. biodiversiteit

Product 1.4.8-4 POP 3 t.b.v. biodiversiteit

Financieel beeld 15 jaar vooruit

Bedragen x € 1.000

Jaarrekening 2017

Begroting 2018 na VJN

Begroting 2018 na NJN

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030

Raming 2031

Raming 2032

Lasten

0

174

800

500

1.104

1.730

910

659

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Baten

0

87

400

275

569

865

455

326

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten

0

87

400

225

535

865

455

333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking uit reserve

0

0

0

0

535

865

455

333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toevoeging in reserve

1.682

1.569

1.256

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

1.682

1.656

1.656

225

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0