Programma Zuid-Hollands Groen 2019-2033

Bijlage 4 Financiële overzichten over 15 jaar

Product 1.5.3-1 Faciliteren aanvragen kavelruil

Product 1.5.3-1 Faciliteren aanvragen kavelruil

Financieel beeld 15 jaar vooruit

Bedragen x € 1.000

Jaarrekening 2017

Begroting 2018 na VJN

Begroting 2018 na NJN

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030

Raming 2031

Raming 2032

Lasten

200

600

410

410

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Baten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten

200

600

410

410

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking uit reserve

206

600

600

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toevoeging in reserve

183

0

190

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

177

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0